Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС

Първоначален натуропатичен преглед (интервю) * ……………………………………. …………….. 70 лв.

Първоначален натуропатичен преглед (интервю) за деца …………………………………… ….. 60 лв.

Вторичен преглед (не повече от 6 месеца след първото) …………. 40 лв.

Контролна консултация за 5 дни от предходната дата …………………………………… …………. 20 лв.

Изработване на индивидуална комбинация от есенции на Бах, 30 мл ……………………….. 15 лв.

Су-Джок терапия с мокса и / или игли (от 30 до 45 мин.) ………………………….. ………………… 30 лв.

Рейки – цялостен сеанс (60 мин.) ………………………………….. ………………………………………….. 60 лв.

Рейки – кратък сеанс (15-20 мин.) …. …………………………….. ………………………………………….. ..30 лв.

* Първоначалният натуропатичен преглед включва изготвяне на подробно досие, клиничен преглед, хигиенно-диетични съвети, избор и определяне на най-подходящите за пациента неконвенционални лечебни методи: хомеопатия, цветотерапия на д-р Бах, ароматерапия, Су-Джок, апитерапия, Рейки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>